Informationsaften

Aalborg Tekniske Gymnasium holder informationsaftner for kommende elever og deres forældre om alle gymnasiets studieretninger. Tilmelding er ikke nødvendigt. 

Informationsaftnerne i 2018 ligger den:

9. januar 2018 kl. 19.00 på Øster Uttrup Vej 5 og

10. januar 2018 kl. 19.00 i C.A. Olesens Gade 4

 

Programmet er det samme på begge adresser: 


19.00 Rektor/vicerektor/uddannelsesleder informerer 

19.20 Årets gang på AATG v. nuværende elev 

19.30 1. runde af studieretningspræsentationer

20.00 2. runde af studieretningspræsentationer


20.30 Rundvisninger: se forskellige fag, værksteder og laboratorier

 

Rektor/vicerektor/uddannelsesleder, Studievejleder og evt. SPS-vejleder træffes hele aftenen

 

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder.

Og hvis du laver en aftale, kan du også komme og se den afdeling du er interesseret i på et andet tidspunkt end informationsaftnen.