Videre efter HTX

HTX giver dig adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 

To ud af tre HTX-studenter vælger at læse videre, og godt hver fjerde HTX'er får en lang videregående uddannelse, og næsten hver tredje får en mellemlang videregående uddannelse. 

Mange HTX-elever vælger at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, men der er også flere, som vælger at uddanne sig til datamatiker, arkitekt, sygeplejerske eller folkeskolelærer. Du kan læse mere om oplagte videreuddannelsesmuligheder på tekniskgymnasium.dk

En teknisk studentereksamen er et særlig godt valg i forhold til fx disse uddannelser: 

 • Arkitekt
 • Astronom
 • Biokemiker
 • Biolog
 • Cand.merc
 • Civilingeniør i produktion
 • Civilingeniør i produktudvikling og innovation
 • Datamatiker
 • Datalog
 • Designer
 • Farmaceut
 • Folkeskolelærer
 • Fysiker
 • Geolog
 • Informatik
 • Jordemoder
 • Journalist
 • Kemiingeniør
 • Læge
 • Matematiker
 • Medialogi
 • Miljøteknologi
 • Nanoteknologi
 • Sundhedsteknologi
 • Sygeplejerske

 

Studievalg Nordjylland kan også hjælpe

Studievalgs vejleder ved en hel masse om videregående uddannelse og erhverv. Hvis du derfor har brug for en afklaring af dine fremtidige muligheder for videregående uddannelse, er det Studievalgs vejleder, du skal henvende dig til.

Hvem er Studievalg Nordjylland? 

Studievalg Nordjylland er et regionalt vejledningscenter under Uddannelsesministeriet. De har ansat vejledere, der har en bred viden om mulighederne for videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark.

Se mere om Studievalg Nordjylland på www.studievalg.dk/nordjylland. På Aalborg Tekniske Gymnasium er det Helle Præstmann Heftholm, der er din lokale Studievalgvejleder.

I løbet af din tid på skolen kommer Helle på besøg flere gange for at holde oplæg om uddannelsessystemet, om valg af videregående uddannelse og erhverv, om ansøgning og optagelse på en videregående uddannelse mv.

Studievalgs vejleder Helle har desuden træffetid på skolen ca. en gang om måneden. I forbindelse med de faste træffetider har du mulighed for at få en individuel samtale om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker i forbindelse med dit valg af videregående uddannelse. Træffetiderne kan ses på skolens opslagstavler og på kalenderen i UDDATA+.

Du kan booke en tid på www.bookstudievalgnordjylland.dk og heraf fremgår det også, hvor træffetiderne afvikles. Her vælger du ”Aalborg Tekniske Gymnasium” på skolelisten. Dernæst vælges den dato og det tidspunkt, du ønsker at booke, og du skal til slut angive dine kontaktoplysninger. Du får en kvittering for din booking pr. mail og siden en sms-påmindelse på dagen for træffetiden.

Du kan også træffe Helle pr. telefon 9940 3907 eller pr. mail hph@studievalg.dk.

Vejledningen er et tilbud til dig, og du er altid velkommen – også efter at du er færdig med gymnasiet.

Information om videregående uddannelse? 

Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og erhverv. Du kan fx bruge uddannelsesportalen ug.dk.

Her kan du finde information om næsten alt, der har med uddannelse og erhverv at gøre. Du kan fx finde ud af, hvordan forskellige uddannelser er opbygget, hvor du kan tage dem, og hvilke adgangskrav de har. Der er også links til uddannelsesstedernes hjemmesider, hvor du kan hente mere detaljeret information om lige præcis den uddannelse, du er interesseret i.